REVIEW CLINIC NHA KHOA TỐT Ở KYOTO

Với mình khi ở Nhật bao giờ cũng ưu tiên Clinic hơn Bệnh Viện. Tuy nhiên nên chọn những Clinic có tiếng thì chất lượng phục vụ cũng như tay nghề của bác sĩ cũng sẽ cao hơn. Trong loạt bài trước mình có viết về quá trình mình đi nhổ răng khôn tại Nhật. […]