Bảo mật thông tin


Tiếng Việt: 

Tại BETOREVIEW, quyền riêng tư của độc giả được tôn trọng ở mức cao nhất. Trang này liệt kê những thông tin cá nhân được nhận và lưu trữ bởi BETOREVIEW và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Log Files

Cũng như rất nhiều trang Web khác, BETOREVIEW tận dụng các file logs, bao gồm thông tin về địa chỉ IP, trình duyệt, ISP, thời gian, các trang liên quan, số lượng click để phân tích các xu hướng, quản trị trang và theo dõi hoạt động người dùng trên trang, thu thập thông tin về dân cư. Những thông tin trên không liên quan tới các thông tin cá nhân hoặc có thể dùng để biết bạn là ai.

Cookies

Trang này có sử dụng cookies để lưu giữ thông tin người dùng và đưa đến cho bạn nội dung tốt nhất

DoubleClick DART Cookie

Google là bên thứ ba, có sử dụng cookies để hiển thị quảng cáo trên BETOREVIEW

BETOREVIEW không sử dụng hay quản lý những cookies mà được sử dụng bởi các bên thứ ba này.

Nếu bạn muốn tắt cookies, bạn có thể chỉnh tùy chọn trên trình duyệt ở máy tính của mình. Về cụ thể cách cài đặt vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ trình duyệt.English:

At BETOREVIEW, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by BETOREVIEW and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, BETOREVIEW makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user's movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

BETOREVIEW does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on BETOREVIEW.
  • Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to BETOREVIEW and other sites on the Internet.
  • Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - https://www.google.com/policies/privacy/.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on BETOREVIEW send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

BETOREVIEW has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. BETOREVIEW's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browser's respective websites.

error: Bản quyền thuộc Betoreview.com, vui lòng không copy dưới mọi hình thức. Xin chân thành cảm ơn!